Wednesday , August 21 2019
শেহতীয়া খবৰ
Home / চিত্ৰ-সংবাদ / অভিনেত্ৰী মৃদুলা বৰুৱাক সপ্তম বাৰ্ষিক মূলাগাভৰু বঁটা প্ৰদান

অভিনেত্ৰী মৃদুলা বৰুৱাক সপ্তম বাৰ্ষিক মূলাগাভৰু বঁটা প্ৰদান

ষ্টাফৰিপৰ্টাৰ, ১ মে’, অভিনেত্ৰী মৃদুলা বৰুৱাক সপ্তম বাৰ্ষিক মূলাগাভৰু বঁটা প্ৰদান । টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসমৰ চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত সোণাৰিত মূলাগাভৰু স্মৃতি দিৱস আৰু সপ্তম বাৰ্ষিক বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা।

About Staff Reporter

চাব পাৰে

অভিনেত্ৰী প্ৰাঞ্জনা দত্তক বৰদৈচিলা থিয়টাৰৰ প্ৰতাৰণা : মাজুলীত বৰদৈচিলা থিয়েটাৰক নিষিদ্ধ ঘোষণা

অভিনেত্ৰী প্ৰাঞ্জনা দত্তক বৰদৈচিলা থিয়টাৰৰ প্ৰতাৰণা :অভিনেত্ৰীক প্ৰতাৰণাৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল সন্মিলিত শিল্পী সমাজ মাজুলী …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *