Saturday , March 23 2019
Home / ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় / অযোধ্যা বিবাদৰ শুনানি স্থগিত ৰাখিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে

অযোধ্যা বিবাদৰ শুনানি স্থগিত ৰাখিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে

 

ষ্টাফৰিপৰ্টাৰ, ৪ জানুৱাৰী, অযোধ্যা বিবাদৰ শুনানি স্থগিত ৰাখিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। ১০ জানুৱাৰীলৈ ন্যায়ালয়ে স্থগিত ৰাখিলে শুনানি। শুনানিৰ বাবে গঠন হ’ব নতুন বিচাৰপীঠ। প্ৰতিদিনে শুনানি হ’বনে নাই সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিব নতুন বিচাৰপীঠে।‍

About Staff Reporter

চাব পাৰে

পঞ্চভূতত বিলীন হ’ল মনোহৰ পাৰিকৰ

ষ্টাফৰিপৰ্টাৰ, ১৮ মাৰ্চ, পঞ্চভূতত বিলীন হ’ল মনোহৰ পাৰিকৰৰ নশ্বৰ দেহ। সোম বাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে পাৰিকৰৰ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *