Wednesday , May 22 2019
Home / ক্ৰীড়া / অসমৰ বিৰুদ্ধে ৰঞ্জী ট্ৰফীত ওড়িশাৰ অগ্ৰগতি

অসমৰ বিৰুদ্ধে ৰঞ্জী ট্ৰফীত ওড়িশাৰ অগ্ৰগতি

 

ষ্টাফৰিপৰ্টাৰ, ২১ নৱেম্বৰ, ৰঞ্জী ট্ৰফীত ওড়িশাৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ ৰঞ্জিত মালিৰ দুৰ্দান্ত বলিং। ৮০ ৰানৰ বিনিময়ত মালিয়ে লাভ কৰে ৬টা উইকেট। অসমৰ বিৰুদ্ধে ৰঞ্জী ট্ৰফীত ওড়িশাৰ অগ্ৰগতি। ১১৯ ৰানৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ওড়িশা দলটোৱে। ২৪০ ৰানত প্ৰথম ইনিংছ সামৰিলে আলহী দলটোৱে।

About Staff Reporter

চাব পাৰে

সোণ আৰু ৰূপৰ পদকৰে উজ্বলিল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দুই ছাত্ৰ

ৰূপৰ পদকৰে উজ্বলিল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দুই ছাত্ৰ প্ৰীতম কিশোৰ বৰা আৰু মানস জ্যোতি বৰুৱা। পঙ্কজ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *