Tuesday , December 11 2018
শেহতীয়া খবৰ
Home / আঞ্চলিক / আম্বেদকাৰৰ ৬৩সংখ্যক মৃত্যুতিথি

আম্বেদকাৰৰ ৬৩সংখ্যক মৃত্যুতিথি

 

ষ্টাফৰিপৰ্টাৰ, ৬ ডিচেম্বৰ, ভাৰত ৰত্ন বাবাচাহেব ড০ ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰৰ আজি ৬৩সংখ্যক মৃত্যুতিথি পালন কৰা হয়। ১৯৫৬ চনৰ আজিৰ দিনটোতে দেহাৱসান ঘটিছিল ভাৰতৰ সংবিধান প্ৰণেতাগৰাকীৰ। দেশজুৰি আম্বেদকাৰৰ সোঁৰণত আয়োজন কৰা হয় বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ।

About Staff Reporter

চাব পাৰে

বিশিষ্ঠা মঞ্চাভিনেত্ৰী ৰীণা ডেকা বৰুৱাক কিৰণময়ী মঞ্চাভিনেত্ৰী বঁটা প্ৰদান

  ষ্টাফৰিপৰ্টাৰ, ৯ ডিচেম্বৰ, জে বি প্ৰডাকচনৰ অন্যতম নিষ্ঠাবান অভিনেত্ৰী কিৰণময়ী বৰাৰ ২০১৬বৰ্ষৰ ১২জুনত মৃত্যু …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *