Tuesday , February 19 2019
Home / আঞ্চলিক / এ পি এছ চিৰ ২০১৬ বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল

এ পি এছ চিৰ ২০১৬ বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল

এ পি এছ চিৰ ২০১৬ বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা

 

 

 

ষ্টাফৰিপৰ্টাৰ,এ পি এছ চিৰ ২০১৬ বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা। ভূমি আৰু ৰাজহ সেৱাত মুঠ ৬০গৰাকী প্ৰাৰ্থী উত্তীৰ্ণ।

এ পি এছ হিচাপে ৩গৰাকী, লেবাৰ অফিচাৰ ৩গৰাকী, কৰ অধীক্ষক দুগৰাকী, সমবায় বিভাগত ৫গৰাকী, লেবাৰ ইন্সপেক্টৰ ৭গৰাকী, কৰ পৰিদৰ্শক ৮গৰাকী, আবকাৰী পৰিদৰ্শক হিচাপে ১২গৰাকী আৰু নিয়োগ বিষয়া হিচাপে উত্তীৰ্ণ হ’ল ১০গৰাকী। এ চি এছৰ প্ৰথম স্থান লাভ কৰে মাৰিয়া টানিমে।

About Staff Reporter

চাব পাৰে

জম্মুত সেনাৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণৰ প্ৰতিবাদ।

জম্মুত সেনাৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণৰ প্ৰতিবাদ। ষ্টাফ ৰিপোৰ্টৰ–16ফেব্ৰুৱাৰী—- পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ভাৰতীয় সেনা জোৱানৰ ওপৰত কৰা …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *