Wednesday , May 22 2019
Home / আঞ্চলিক / এ পি এছ চিৰ ২০১৬ বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল

এ পি এছ চিৰ ২০১৬ বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল

এ পি এছ চিৰ ২০১৬ বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা

 

 

 

ষ্টাফৰিপৰ্টাৰ,এ পি এছ চিৰ ২০১৬ বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা। ভূমি আৰু ৰাজহ সেৱাত মুঠ ৬০গৰাকী প্ৰাৰ্থী উত্তীৰ্ণ।

এ পি এছ হিচাপে ৩গৰাকী, লেবাৰ অফিচাৰ ৩গৰাকী, কৰ অধীক্ষক দুগৰাকী, সমবায় বিভাগত ৫গৰাকী, লেবাৰ ইন্সপেক্টৰ ৭গৰাকী, কৰ পৰিদৰ্শক ৮গৰাকী, আবকাৰী পৰিদৰ্শক হিচাপে ১২গৰাকী আৰু নিয়োগ বিষয়া হিচাপে উত্তীৰ্ণ হ’ল ১০গৰাকী। এ চি এছৰ প্ৰথম স্থান লাভ কৰে মাৰিয়া টানিমে।

About Staff Reporter

চাব পাৰে

ভোটগণনাক লৈ কামৰূপ(ম)ৰ উপায়ুক্তৰ সংবাদমেল

  ষ্টাফৰিপৰ্টাৰ, ২০ মে’ : ভোটগণনাক লৈ কামৰূপ(ম)ৰ উপায়ুক্তই সোম বাৰে এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰে। …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *