Thursday , July 18 2019
শেহতীয়া খবৰ
Home / আঞ্চলিক / কেমেৰাৰ স্নেপশ্বটত আজি

কেমেৰাৰ স্নেপশ্বটত আজি

উপাসনা বড়ো
ঠিকনা- কেৰাকুছি, হকী ষ্টেডিয়াম
হবি- মডেলিং, অভিনয়।

বয়স- ১৫ বছৰ

 

About Staff Reporter

চাব পাৰে

মন্ত্ৰী ভবেশ কলিতাৰ ৰঙিয়াৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্ছলত সাহায্য প্ৰদান (ফটো)

মন্ত্ৰী ভবেশ কলিতাৰ ৰঙিয়াৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্ছলত সাহায্য প্ৰদান৷

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *