Thursday , July 18 2019
শেহতীয়া খবৰ
Home / আঞ্চলিক / ক্ৰমাত্‍ হ্ৰাস পাইছে চিয়াং নৈৰ জলপৃষ্ঠ

ক্ৰমাত্‍ হ্ৰাস পাইছে চিয়াং নৈৰ জলপৃষ্ঠ

ষ্টাফৰিপৰ্টাৰ :  ক্ৰমাত্‍ হ্ৰাস পাইছে চিয়াং নৈৰ জলপৃষ্ঠ। আজি পুৱা ৫ বজালৈ ১৫২.৯৭ মিটাৰৰ পৰা ১৫০.৫৭ মিটাৰলৈ হ্ৰাস নৈখনৰ জলস্তৰ। আতংকিত হোৱাৰ কাৰণ নাই ধেমাজিত। আজিৰে পৰা পুনৰ মুকলি কৰিব কাৰেং বগীবিল ফেৰী সেৱা।  ধেমাজিৰ প্ৰশাসনে জনালে এই কথা।

About Staff Reporter

চাব পাৰে

মন্ত্ৰী ভবেশ কলিতাৰ ৰঙিয়াৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্ছলত সাহায্য প্ৰদান (ফটো)

মন্ত্ৰী ভবেশ কলিতাৰ ৰঙিয়াৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্ছলত সাহায্য প্ৰদান৷

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *