Saturday , January 25 2020
শেহতীয়া খবৰ
Home / Videos / গুৱাহাটি মোমো ঘৰ কেতিয়া স্থাপন হৈছিল? কিয় বিখ্যাত মোমো ঘৰৰ মোমো চাওক এই ভিডিঅ

গুৱাহাটি মোমো ঘৰ কেতিয়া স্থাপন হৈছিল? কিয় বিখ্যাত মোমো ঘৰৰ মোমো চাওক এই ভিডিঅ

স্থাপনৰ ২০ বছৰ পিছৰ পৰা “ম’ম ডে” পালন কৰা হয়। এইবাৰ সপ্তম বাৰৰ বাবে ম’ম ডে পালন কৰা হয়। আজি এই উপলক্ষে বিভিন্ন অফাৰ দিয়া হয়।

About Staff Reporter

চাব পাৰে

টেট উত্তীৰ্ণ চাকৰি প্ৰাৰ্থীলৈ সুখবৰ

  ষ্টাফৰিপোৰ্টাৰ, ২৪ জানুৱাৰী : টেট উত্তীৰ্ণ চাকৰি প্ৰাৰ্থীলৈ সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে।  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *