Thursday , July 18 2019
শেহতীয়া খবৰ
Home / চিত্ৰ-সংবাদ / চছিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল ‘ফুলনি মানে বাগিচা ,বাগিচা মানে ফুলনি’ (ভিডিঅ)

চছিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল ‘ফুলনি মানে বাগিচা ,বাগিচা মানে ফুলনি’ (ভিডিঅ)

চছিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল ‘ফুলনি মানে বাগিচা ,বাগিচা মানে ফুলনি’ (ভিডিঅ)

About Staff Reporter

চাব পাৰে

গুৱাহাটীৰ টি-ছিৰিজ ষ্টেজৱৰ্কছ একাডেমীত বলীউদৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱৰ তত্বাৱধানত সম্পন্ন হ’ল অভিনয় কৰ্মশালা*

*ষ্টাফৰিপৰ্টাৰ, ১৫ জুন’ ২০১৯ – টি-ছিৰিজ ষ্টেজৱৰ্কছ একাডেমী (টিএছএ)য়ে উত্তৰ-পূৱৰ পৰিৱেশ্য কলাৰ শিক্ষাৰ্থীসকললৈ ভালেমান অভূতপূৰ্ব …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *