Saturday , March 23 2019
Home / ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় / ছিকিমৰ ১৭ মাইলত তুষাৰপাতৰ ফলত আবদ্ধ ৩ হাজাৰৰো অধিক পৰ্যটক

ছিকিমৰ ১৭ মাইলত তুষাৰপাতৰ ফলত আবদ্ধ ৩ হাজাৰৰো অধিক পৰ্যটক

 

ষ্টাফৰিপৰ্টাৰ, ২৯ ডিচেম্বৰ, ছিকিমৰ ১৭ মাইলত তুষাৰপাতৰ ফলত আবদ্ধ ৩ হাজাৰৰো অধিক পৰ্যটক। সেনা বাহিনীৰ তত্বাৱধানত ৰখা হৈছে পৰ্যটকসকলক। শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া চমগ’ লেকৰ পৰা উভতি অহাৰ পথত প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ ফলত জে এন মাৰ্গত আবদ্ধ হৈ পৰে পৰ্যটকসকল। আজি গেংটকলৈ উভতিব পৰ্যটকসকল।‍

About Staff Reporter

চাব পাৰে

পঞ্চভূতত বিলীন হ’ল মনোহৰ পাৰিকৰ

ষ্টাফৰিপৰ্টাৰ, ১৮ মাৰ্চ, পঞ্চভূতত বিলীন হ’ল মনোহৰ পাৰিকৰৰ নশ্বৰ দেহ। সোম বাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে পাৰিকৰৰ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *