Monday , November 18 2019
শেহতীয়া খবৰ
Home / আঞ্চলিক / ধলাৰ বৰ্বৰ নৰসংহাৰক লৈ গা এৰা দিয়া মন্তব্য প্ৰতাপী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

ধলাৰ বৰ্বৰ নৰসংহাৰক লৈ গা এৰা দিয়া মন্তব্য প্ৰতাপী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

 

ষ্টাফৰিপৰ্টাৰ:ধলাৰ বৰ্বৰ নৰসংহাৰক লৈ গা এৰা দিয়া মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতাপী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।ধলা কাণ্ড সন্দৰ্ভত নিজকে আদা বেপাৰী আখ্যা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ। আদাৰ বেপাৰীয়ে জাহাজৰ খবৰ কেনেকৈ পাম বুলি কৈ সেয়া গৃহ বিভাগৰ কথা বুলিহে মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।

About Staff Reporter

চাব পাৰে

নাজিৰাত শুভ উদ্ধোধন ৰুতি আৰু কাপোৰ বেংক

নাজিৰাত শুভ উদ্ধোধন ৰুতি আৰু কাপোৰ বেংক ফাষ্টনিউজ ৰিপৰ্ট, নাজিৰা, ১৭ নৱেম্বৰ জীয়াই থকাৰ মুল …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *