Friday , April 3 2020
শেহতীয়া খবৰ
Home / ক্ৰীড়া / পাৱাৰ লিফটিঙত সুখ্যাতি অসমৰ মহিলাৰ

পাৱাৰ লিফটিঙত সুখ্যাতি অসমৰ মহিলাৰ

 

ষ্টাফৰিপৰ্টাৰ, ৩ নৱেম্বৰ : পাৱাৰ লিফটিঙত সুখ্যাতি অসমৰ মহিলাৰ। অসমৰ দুই মহিলা পাৱাৰ লিফটাৰ ৰাখী শৰ্মা আৰু অনিন্দিতা প্ৰিয়দৰ্শিনী দাসৰ বিশ্বজয়। দুই পাৱাৰ লিফটাৰকঅসম শক্তি উত্তোলন সন্থাই
বিশেষ সম্বৰ্ধনা জনায়।

About Staff Reporter

চাব পাৰে

মধ্য কামৰূপ ফুটবলত মলং এফ চি ছেমিফাইনেলত

*মধ্য কামৰূপ ফুটবলত মলং এফ চি ছেমিফাইনেলত* প্ৰতিবেদক, ৰঙিয়া, ৩ নৱেম্বৰ : মধ্য কামৰূপ ক্ৰীড়া …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *