Wednesday , June 19 2019
Home / চিত্ৰ-সংবাদ / বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত বলীউদৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী লাকী আলী

বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত বলীউদৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী লাকী আলী

 

ষ্টাফৰিপৰ্টাৰ, ৫ জানুৱাৰী, বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত আজি উপস্থিত হয় বলীউদৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী লাকী আলী। লাকী আলীক বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনায় অনুৰাগীসকলে। বিমানবন্দৰৰ পৰা চিৰাঙলৈ ৰাওনা লাকী আলী। সন্ধিয়া অংশগ্ৰহণ কৰে চিৰাঙৰ দৈজিং মেলাত।

About Staff Reporter

চাব পাৰে

জুবিন গাৰ্গ মোৰ গুৰু,জুবিন গাৰ্গ আৰু মোৰ কোনো বিতৰ্ক নাই,”সীমান্ত শেখৰ।

    মিছিং জনগোষ্ঠীৰ এটি গীত,বিহুমঞ্চত ৰাজনৈতিক দলৰ গীত পৰিৱেশনৰ ওপৰিও জুবিন গাৰ্গক কটাক্ষ কৰি …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *