Friday , May 24 2019
শেহতীয়া খবৰ
Home / ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় / ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে মুকলি কৰিলে নতুন ২০ টকীয়া নোট

ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে মুকলি কৰিলে নতুন ২০ টকীয়া নোট

About Staff Reporter

চাব পাৰে

কেডাৰনাথ দৰ্শন কৰি ৰুদ্ৰাভিষেক কৰিলে মোডীয়ে

  ষ্টাফৰিপৰ্টাৰ,১৮ মে’ : পুনৰ কেডাৰনাথ দৰ্শন কৰি ৰুদ্ৰাভিষেক কৰিলে প্ৰধান মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীযে। স্থানীয় …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *