Sunday , December 15 2019
শেহতীয়া খবৰ
Home / ৰাজনীতি / মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ

মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ

 

 

ষ্টাফৰিপৰ্টাৰ,২৬ নৱেম্বৰ ;
মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীযে আজি পদত্যাগ কৰে।
অজিত পাৱাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত দাখিল কৰিলে পদত্যাগ পত্ৰ। আস্থা ভোটৰ আগদিনা মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজনীতিত বৃহৎ অঘটন ঘটিছে।

About Staff Reporter

চাব পাৰে

বিজেপিৰ মিছন হাণ্ড্ৰেড

    ষ্টাফৰিপৰ্টাৰ, ২৬ নৱেম্বৰ : বিজেপিৰ মিছন হাণ্ড্ৰেড। অকলেই বিজেপিয়ে পাব ৭০খনতকৈ অধিক আসন। …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *