Monday , February 17 2020
শেহতীয়া খবৰ
Home / চিত্ৰ-সংবাদ / মুক্তিৰ পিছতেই বহুল জনপ্ৰিয় নিবিড় দিগন্তৰ “তৰাদৈ”

মুক্তিৰ পিছতেই বহুল জনপ্ৰিয় নিবিড় দিগন্তৰ “তৰাদৈ”

মুক্তিৰ পিছতেই বহুল জনপ্ৰিয় নিবিড় দিগন্তৰ “তৰাদৈ”

About Staff Reporter

চাব পাৰে

সামৰণি পৰিল তৃতীয় গুৱাহাটী আন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ

সামৰণি পৰিল তৃতীয় গুৱাহাটী আন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ সাত দিনত ১৪ হাজাৰ কলানুৰাগীৰ সমাগম চলচ্চিত্ৰৰ নামত …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *