Tuesday , October 15 2019
শেহতীয়া খবৰ
Home / আঞ্চলিক / সাহিত্য অকাডেমীৰ যুৱ বঁটা ঘোষণা

সাহিত্য অকাডেমীৰ যুৱ বঁটা ঘোষণা

 

ষ্টাফৰিপৰ্টাৰ, ১৫ জুন, সাহিত্য অকাডেমীৰ যুৱ বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে। সঞ্জীৱ পল ডেকালৈ যুৱ সাহিত্য অকাডেমী।২০১৯ বৰ্ষৰ শিশু সাহিত্য বঁটাও ঘোষণা
ছামিম নাছৰিনলৈ শিশু সাহিত্য বঁটা।

About Staff Reporter

চাব পাৰে

ছবিগৃহ বিহিন জামুগুৰিহাটত আজি জুবিনৰ কাঞ্চনজংঘা

#ছবিগৃহ বিহিন জামুগুৰিহাটত আজি জুবিনৰ কাঞ্চনজংঘা৷ ফাৰ্ষ্ট নিউজ,জামুগুৰিহাট,১৪ অক্টোবৰ: মুক্তিৰ পূৰ্ৱেই অসমৰ শদিয়াৰপৰা ধুবুৰীলৈ খলকনিৰ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *