Sunday , December 15 2019
শেহতীয়া খবৰ
Home / আঞ্চলিক / ৰঙিয়াত মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাৰ দলঙৰ পকীকৰণৰ আধাৰশিলা স্থাপন

ৰঙিয়াত মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাৰ দলঙৰ পকীকৰণৰ আধাৰশিলা স্থাপন

*ৰঙিয়াত মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাৰ দলঙৰ পকীকৰণৰ আধাৰশিলা স্থাপন*

প্ৰতিবেদক, ৰঙিয়া, ২ ডিচেম্বৰ ঃ

অসম চৰকাৰৰ জলসিঞ্চন, ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ মন্ত্ৰী তথা ৰঙিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতাই আজি এছওপিডি-জি ২০১৮-১৯ বৰ্ষ শিতানৰ অধীনত লাচি বিষ্ণুপুৰ গোপালপুৰ বাথান পথৰ ১/১ নং দলঙৰ পকীকৰণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। এই শুভ অনুষ্ঠানটিত বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ উপৰি বিভাগীয় ভাৱে ৰঙিয়া গড়কাপ্তানি গ্ৰাম্য পথ সংমণ্ডলৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা অজিত দাস আৰু উপ সংমণ্ডলৰ সহকাৰী কাৰ্য্যবাহী অভিযন্তা তপন কুমাৰ পাল প্ৰমূখ্যে কেইবাগৰাকী বিষয়ববীয়াই উপস্থিত থাকে ।
প্ৰেৰক, পহৰেদ আলী আহমেদ ।ৰঙিয়া ।

About Staff Reporter

চাব পাৰে

ৰঙিয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ আদালতে ফাঁচী কাঠত ওলোমালে দুই শীৰ্ষ নেতাক

*ৰঙিয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ আদালতে ফাঁচী কাঠত ওলোমালে দুই শীৰ্ষ নেতাক* প্ৰতিবেদক, ৰঙিয়া , ১০ ডিচেম্বৰঃ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *