Tuesday , November 19 2019
শেহতীয়া খবৰ
Home / ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় / ৰাষ্ট্রপতিৰ অভিভাষণত গুৰুত্ব পালে এন আৰ চি প্ৰসংগই

ৰাষ্ট্রপতিৰ অভিভাষণত গুৰুত্ব পালে এন আৰ চি প্ৰসংগই

 

ষ্টাফৰিপৰ্টাৰ, ২০ জুন, সংসদৰ যুটীয়া অধিৱেশনত ৰাষ্ট্রপতিৰ অভিভাষণত গুৰুত্ব পালে এন আৰ চি প্ৰসংগই। অসমত উন্নীতকৰণৰ কাম চলি থকা এন আৰ চি এতিয়া সমগ্ৰ দেশতেই বসবাস কৰি থকা অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰী চিনাক্তকৰণৰ অস্ত্ৰ হ’ব।

About Staff Reporter

চাব পাৰে

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ মন কি বাত

        ষ্টাফৰিপৰ্টাৰ,৩০ জুন, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে ‘মন কী বাত’ত জল সংৰক্ষণত গুৰুত্ব …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *