Wednesday , July 17 2019
শেহতীয়া খবৰ
Home / ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় / ৰাষ্ট্রপতিৰ অভিভাষণত গুৰুত্ব পালে এন আৰ চি প্ৰসংগই

ৰাষ্ট্রপতিৰ অভিভাষণত গুৰুত্ব পালে এন আৰ চি প্ৰসংগই

 

ষ্টাফৰিপৰ্টাৰ, ২০ জুন, সংসদৰ যুটীয়া অধিৱেশনত ৰাষ্ট্রপতিৰ অভিভাষণত গুৰুত্ব পালে এন আৰ চি প্ৰসংগই। অসমত উন্নীতকৰণৰ কাম চলি থকা এন আৰ চি এতিয়া সমগ্ৰ দেশতেই বসবাস কৰি থকা অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰী চিনাক্তকৰণৰ অস্ত্ৰ হ’ব।

About Staff Reporter

চাব পাৰে

ম্যানমাৰ চৰকাৰৰ সৈতে যুদ্ধবিৰতি নকৰে এন এছ চি এন (কে) -এ

  ষ্টাফৰিপৰ্টাৰ, ৩ জুন, ম্যানমাৰ চৰকাৰৰ সৈতে যুদ্ধবিৰতি নকৰে এন এছ চি এন (কে) -এ। …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *