Saturday , March 23 2019
Home / মহানগৰ / ৱাক ফৰ একাল’ শীৰ্ষক এক ৰেলী

ৱাক ফৰ একাল’ শীৰ্ষক এক ৰেলী

 

ষ্টাফৰিপৰ্টাৰ, ১৩ জানুৱাৰী, গুৱাহাটীত পুৱায়ে অনুষ্ঠিত হয় সজাগতামূলক ৰেলী। চানমাৰিৰ অসম অভিযান্ত্ৰিক খেলপথাৰত উলিওৱা হয় ‘ৱাক ফৰ একাল’ শীৰ্ষক এক ৰেলী। চানমাৰিৰ অভিযান্ত্ৰিক খেলপথাৰৰ পৰা শিলপুখুৰী হৈ লতাশিল খেলপথাৰলৈ উলিওৱা হয় এই ৰেলী।

About Staff Reporter

চাব পাৰে

মাদাৰ বৃদ্ধাৱাসত জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতিন বৰা

  ষ্টাফৰিপৰ্টাৰ, ১৫ মাৰ্চ, মাদাৰ বৃদ্ধাৱাসত জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতিন বৰাই শুকুৰবাৰে ককা আইতাসকলৰ সৈতে কিছু …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *