Wednesday , May 22 2019
Home / ক্ৰীড়া / ৱৰ্ল্ড বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলত এম চি মেৰিকম

ৱৰ্ল্ড বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলত এম চি মেৰিকম

 

ষ্টাফৰিপৰ্টাৰ, ৱৰ্ল্ড বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলত এম চি মেৰিকম। উত্তৰ কোৰিয়াৰ বক্সাৰক হৰুৱাই ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে বক্সাৰগৰাকীয়ে। প্ৰতিদ্বন্দ্বী কিম হিয়াঙক পৰাস্ত কৰিলে এম চি মেৰিকমে।

About Staff Reporter

চাব পাৰে

সোণ আৰু ৰূপৰ পদকৰে উজ্বলিল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দুই ছাত্ৰ

ৰূপৰ পদকৰে উজ্বলিল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দুই ছাত্ৰ প্ৰীতম কিশোৰ বৰা আৰু মানস জ্যোতি বৰুৱা। পঙ্কজ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *